Επιμόρφωση ΕΚΠΑ

Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας

Είναι η πρώτη σας φορά εδώ;

Η σύγχρονη εκπαιδευτική δομή «eπιμόρφωση», βασισμένη στις πλέον καινοτόμες σχεδιαστικές προδιαγραφές, έχει ως αποστολή την άρτια και πλήρη ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για  επιμορφωτικά προγράμματα και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους ευρύτατου πεδίου γνωστικών αντικειμένων, που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και προωθούν το γόνιμο προβληματισμό σε θέματα επαγγελματικού, εκπαιδευτικού και ευρύτερου κοινωνικοπολιτισμικού ενδιαφέροντος και προσανατολισμού, με οικουμενικές προεκτάσεις. Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες θα λάβουν κατάρτιση υψηλού επιπέδου και θα ενισχύσουν την εκπαιδευτική τους προσωπικότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες, τις οποίες θα κληθούν να καλύψουν και να αντιμετωπίσουν.